Maha Shivaratri

LiveStream

Schedule
  • 10:00am - Shivaratri Arambha Pooja (Individual Shiva Linga Pooja starts)

  • 2:30pm - Ekadasha Kalasha Stapana. Mahanyasam & Rudra Parayanam

  • 5:30pm - Ganapathi Atharvashirsha Parayanam Sankalpam for Rudrabhishekam

  • 5:45pm - Rajatha Nagabharanam Samparpanam

  • 6:00pm - Rudrabhishekam

  • 7:00pm - Bhajana

  • 8:00pm - Rudra Trishatl Archana followed by Arathl